RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 37.12 trang 51 SBT Hóa học 8

Bài tập 37.12 trang 51 SBT Hóa học 8

Trong các oxit sau đây, oxit nào tác dụng được với nước? Viết phương trình phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành: SO2, PbO, K2O, BaO, N2O5, Fe2O3.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.12

Những oxit tác dụng với nước: SO2, K2O, BaO, N2O5.

Oxit tác dụng với nước tạo axit tương ứng:

SO2 + H2O → H2SO3 Axit sunfurơ

N2O+ H2O → 2HNO Axit nitric

Oxit tác dụng với nước tạo bazơ tương ứng:

K2O + H2O → 2KOH + Q Kali hiđroxit

BaO + H2O → Ba(OH)+ Q Bari hiđroxit.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.12 trang 51 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA