ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 37.10 trang 51 SBT Hóa học 8

Bài tập 37.10 trang 51 SBT Hóa học 8

Hãy dẫn ra một phương trình hóa học đối với mỗi loại phản ứng sau và cho biết phản ứng hóa học thuộc loại nào?

a) Oxi hóa một đơn chất bằng oxi

b) Khử oxit kim loại bằng hidro

c) Đẩy hidro trong axit bằng kim loại

d) Phản ứng giữa oxit bazo với nước

e) Phản ứng giữa oxit axit với nước

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.10

a) Oxi hoá đơn chất bằng oxi, thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

Thí dụ: 3Fe + O2 to⟶ Fe3O 4

b) Khử oxit kim loại bằng hiđro, thuộc loại phản ứng oxi hoá - khử.

Thí dụ: Fe2O+ 3Ht⟶ 2Fe + 3H2O

c) Đẩy hiđro trong axit bằng kim loại, thuộc loại phản ứng thế.

Thí dụ: Zn + 2HCl → ZnCl+ H2

d), e) Phản ứng giữa oxit axit, oxit bazơ với nước, thuộc loại phản ứng hoá hợp.

Thí dụ:  CO+ H2O → H2CO 3

CaO + H2O → Ca(OH)2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.10 trang 51 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA