RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 37 Axit Bazơ Muối

Banner-Video

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 37 về Axit - Bazơ - Muối - Hóa học 8 online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.
  • A. 2.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 1.
 •  

   
   
  • A. AlCl  
  • B. Al3Cl 
  • C. AlCl3   
  • D. Al3Cl2
  • A. Natri sunfat  
  • B. Natrisunfit
  • C. Sunfat natri 
  • D. Natri sunfuric
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. NaCl, MgSO4, Fe(NO3)3
  • B. NaHCO3, MgCO3 ,BaCO3
  • C. NaOH, ZnCl2 , FeCl2
  • D. NaCl, HNO3, BaSO4
 • Câu 6:

  Để nhận biết HCl, NaOH, MgSO4 ta dùng:

  • A. Quỳ tím
  • B. Phenolphtalein
  • C. Kim loại
  • D. Phi kim
 • Câu 7:

  Tên gọi của H2SO3

  • A. Hidro sunfua
  • B. Axit sunfuric
  • C. Axit sunfuhiđric
  • D. Axit sunfuro
 • Câu 8:

  Chất không tồn tại là:

  • A. NaCl
  • B. CuSO4
  • C. BaCO3
  • D. HgCO3
 • Câu 9:

  Công thức của bạc clorua là:

  • A. AgCl2
  • B. Ag2Cl
  • C. Ag2Cl3
  • D. AgCl
 • Câu 10:

  Tên gọi của NaOH:

  • A. Natri oxit
  • B. Natri hidroxit
  • C. Natri (II) hidroxit
  • D. Natri hidrua
 • Câu 11:

  Bazơ không tan trong nước là:

  • A. Cu(OH)2
  • B. NaOH
  • C. KOH
  • D. Ca(OH)2
YOMEDIA