RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 37.14 trang 51 SBT Hóa học 8

Bài tập 37.14 trang 51 SBT Hóa học 8

Trong những chất sau đây, những chất nào là oxit, bazơ, axit, muối: CaO, H2SO4, Fe(OH)2, FeSO4, CaSO4, HCl, LiOH, MnO2, CuCl2, Mn(OH)2, SO2 ?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 37.14

Những chất sau đây là:

Oxit: CaO, MnO2, SO2

Axit: H2SO4, HCl 

Bazơ: Fe(OH)2, LiOH, Mn(OH)2

Muối: FeSO4,CaSO4, CuCl2

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37.14 trang 51 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lan Anh

  Cho x gam KOH vào 250 g dung dịch KOH 12 % để được dung dịch KOH 20 %. Tìm x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Trần

  Hòa hoàn toàn 27,6 g Na trong nước thu được V lít khí hidro (đktc) và dd A.

  a. Tính V

  b. Tính khối lượng Bazo thu được

  c.Nếu dùng thể tích H2 ở trên được 20,4 g oxit kim loại R hóa trị III. Xác định R.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho Cl,N,O,H,Na,S

  a) viết các công thức hóa học oxit từ các nguyên tố trên , gọi tên

  b) viết các công thức hóa học axit từ các nguyên tố trên , gọi tên

  c)viết các công thức hóa học bazo từ các nguyên tố trên , gọi tên
  d)viết các công thức hóa học muối từ các nguyên tố trên , gọi tên
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho 1 luồng khí CO dư đi qua ống sứ chứa 15,5 g hỗn hợp gồm FeO và ZnO đun nóng, thu được hỗn hợp chất rắn có khối lượng 9,68g. Biết trong điều kiện thí nghiệm hiệu suất các phản ứng đều đạt 80%. Tính thành phần phần trăm của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Giải dùng mình môn Hóa vs
  cho 4,8g oxit của kim loại hóa trị II phản ứng vs dd HCl dư, tạo thành 11,4g muối. Xác định CTHH của oxit kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  hòa tan hỗn hợp gồm Mg và Fe trong 7,3 g dung dịch HCl thu được 0,18 g H2. sau phản ứng hỗn hợp còn dư hay hết

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  đọc tên các loại hợp chất sau Ca(HSO4)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Nếu oxi hóa hỗn hợp Fe và Cu ở nhiệt độ cao phải dùng hết 6,72 l O2 (ĐKTC). Nếu cho lượng này tác dụng với dung dịch HCl thì cũng thu được lượng H2 như trên. Tính % mỗi kim loại trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 8,1g Nhôm tác dụng vừa đủ với dung dịch Axit Clohidric

  a) Viết PTHH xảy ra

  b) Tính thể tích khí Hidro thu được ở đktc

  c) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 dung dịch ko màu Ca(OH)2 HCl H2O

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 3 chất lỏng ko màu NaCl H2O4 NaOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  e hỏi : Nhận biết các kim loại riêng biệt sau : Ca , Fe , Ba

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Viết các PTHH để tạo ra:

  a, Oxit axit ; b, Oxit bazo ; c, Bazo ; d, Muối

  Yêu cầu: Mỗi trường hợp lấy 1 ví dụ, trong đó 1 ví dụ là phản ứng hóa hợp, 1 ví dụ không phải là phản ứng hóa hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  1. Tính nồng độ mol của dung dịch khi hòa tan 100g ZnSO4 vào 400g nước thu được dung dịch có khối lượng riêng D = 1,232g/ml.

  2. Bằng phương pháp hóa học, nhận biết:

  a. 3 dung dịch HCl, H2SO4, HNO3

  b. 4 dung dịch CuCl2, Mg(NO3)2, NaOH, Fe2(SO4)3

  c. 3 chất rắn Fe, Al, Cu

  d. 3 chất rắn Ag, CuO, Fe chỉ dùng 1 thuốc thử

  e. 4 chất rắn K, Ba, Na2O, P2O5

  f. 4 chất khí CO2, N2, O2, Cl2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Phân biệt các chất đựng trong các lọ mất nhãn sau:

  a)Na2O,P2O5

  b)Ca(OH)2 , NaOH,HCl,K2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  nung hỗn hợp muối gồm (CaCO3 và MgCO3) thu được 7,6 gam hỗn hợp 2 oxit và khí A . Hấp thụ khí A bằng dung dịch NaOH dư thu được 15,9 gam muối trung tính . Tính khối lượng của hỗn hợp muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Cho 5,6 g oxit kim loại tác dụng vừa đủ với \(HCl\) thu đc 11g muối clorua của kim loại đó . Hãy cho biết tên của kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Các anh chị chỉ giúp em ạ!

  Cho 32,5 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl. Thu được muối kẽm Clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2)

  a) viết phương trình phản ứng

  b) tính thể tích khí (đktc) thu được sau phản ứng

  c) tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

  Cho biế Zn=65, H=1, Cl=35.5, O=16.

  Mong anh chị chỉ giúp em ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  cho khối lượng của hỗn hợp cu va mg chia hỗn hợp thành 2 phần = nhau

  phần 1 đem nung nóng ngoài không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng kim loại tăng thê 8 g

  phần 2 dem hòa tan trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 ở đktc tìm kl và thành phần trăm về kl của mỗi kl trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  FeCo3 và AgNo3 là muối axit hay muối trung hòa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  muối X vừa tác dung được với HCL vừa tác dụng được với NaOH. Hỏi muối X thuộc muối trung hòa hay muối axit, cho ví dụ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA