ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 36.3 trang 49 SBT Hóa học 8

Bài tập 36.3 trang 49 SBT Hóa học 8

Cho ba chất gồm MgO, N2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn. Để nhận biết các chất trên, ta dùng thuốc thử là:

A. Nước   

B. Nước và phenolphthalein

C. dung dịch HCl   

D. dung dịch H2SO4

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.3

Chọn B.

Cho nước vào các mẫu thử chứa các chất trên:

Chất nào không tan là MgO

Chất nào tan thành dung dịch là: N2O5

PTHH: N2O+ H2O → 2HNO3

Chất nào tan, dung dịch làm phenol chuyển hồng là K2O

PTHH: K2O + H2O → 2KOH

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.3 trang 49 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Long lanh

  neu hien tuong khi cho CAO vao cốc nước có sẵn mẩu quỳ tím

  các ban j giúp mk nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Tran Chau

  Trên hai đĩa cân để hai cốc: Cốc A đựng nước cất, cốc B dung dịch axit H 2 SO 4 loãng.

  Điều chỉnh lượng chất lỏng ở hai cốc để cân ở vị trí thăng bằng. Cho 15,6g kim loại kali vào

  cốc A, cho ag kim loại nhôm vào cốc B đến khi hai kim loại ở hai cốc đều tan hết cân vẫn ở vị

  trí thăng bằng. Tìm a?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Goc pho

  Cho H2 đi qua 32g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe2O3 nung nóng, sau 1 thời gian phản ứng, được hỗn hợp chất rắn có khối lượng 30,4 g. Tính thể tích H2 ( đktc) đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Cho 2,24 lít khí hidro tác dụng với 1,68 lít khí oxi. Tính khối lượng nước thu được.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Trộn m gam Ba và 8,1 gam bột kim loại Al , rồi cho vào một lượng H2O ( dư ) , sau phản ứng hoàn toàn có 2,7 gam chất rắn không tan . Khi trộn 2m gam Ba và 8,1 gam bột Al rồi cho vào H2O ( dư ) , sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2 ( đktc ) . Tính giá trị của V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Dùng giấy quỳ tím Hãy trình bày cách nhận biết 3 chất lỏng là H2SO4, KOH, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  cho mk hỏi: các kim loiaj nào tác dụng với nước. Thankssshihi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  hòa tan 10,8g hỗn hợp gồm kim loại kiềm và oxit của nó bằng H2O thu được 500g dd B. để trung hòa 50g dd B phải dùng hết 20ml H2SO4 1M. tìm kim loại kiềm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  cho các chất sau Na2O, CaO, Fe2O3,SO3,P2O5,Na,SiO2,Fe,Cu

  chất nào tác dụng đc với: a, Nước ở đhttps://hoc247.net/image/faq/data2/775362_.kien thường

  b, Dung dịch HCl

  c,Bị khử bởi H2 khi đun nóng

  d,Nước tạo thành dung dịch biến quỳ tím thành màu đỏ

  e,_________________(như trên)_________________xanh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  cho 8,6(g) hỗn hợp Ca và CaO vào nước dư, thu được 1,68(l) H2 (đktc)

  a Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp

  b Làm thế nào để nhận biết dung duchj sau phản ứng là axit hay bazo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  Hòa tan 4,6g Natri vào trong nước dư.

  a. Viết phương trình hóa học xảy ra

  b. Tính khối lượng Natri hiđroxit thu được

  c. Tính thể tích khí thu được ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Viết các phương trình hóa học và nêu hiện tượng khi :

  a) Cho Na vào nước

  b) Cho khí H2 mới sinhra bột đồng (\(II\)) oxit đun nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Đốt cháy hoàn toàn 23g h/c hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g CO2 và 27g H2O .

  a) Trong A gồm những ntố nào ?

  b) Xác định công thức phân tử A biết tỉ khối hơi của A với H2 là 23.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cho 9,2g Natri vào nước thì thu được dung dịch Natri Hidroxit và khí Hidro

  a) Lập PTHH

  b) Tính thể tích khí Hidro thu được ở đktc

  c) Nếu dẫn khí Hidro thu được ở trên đi qua bột Sắt ( III ) oxit thì thu được bao nhiêu g Sắt kim loại ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Hòa tan 15.5g Na2O vào nước được 0.5lít dung dịch.

  a) Tính nồng độ mol của dung dịch.

  b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 (D=1,14ghttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.ml) cần để trung hòa dung dịch trên.

  c) Tính nồng độ mol của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Đốt cháy 3g h/c hữu cơ A thu đước 8,8g CO2 và 5,4g H2O.

  a)Trong h/c hữu cơ A có những nguyên tố nào?

  b) Biết MA < 40 g/mol. Xác định CT phân tử A?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Câu 1: CÓ 3 lọ mất nhãn chứa một trong các dung dịch sau: HCl, H2O, NaOH. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết rõ mỗi dung dịch trên. Viết phương trinh phản ứng.

  Câu 2: Dẫn luồng khí hiđro qua bột đồng oxit CuO. Hãy nêu hiện tượng xảy ra. Viết phương trình hóa học.

  Mai mình nộp bài rồi ạ...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Nêu thành phần cấu tạo của nước.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  I ) Dùng khí hiđro để khử sắt III oxit (Fe2O3 ) thu được 11,2g sắt.

  a) Tính thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) và khối lượng sắt III oxit đã phản ứng

  b) Để có lượng hiđro trên thì phải điện phân bao nhiêu gam nước

  II) Dùng khí hiđro để khử 32g sắt III oxit (Fe2O3) thu được sắt và hơi nước

  a) Tính thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) và khối lượng sắt thu được

  b) Để có lượng hiđro trên thì điện phân bao nhiêu gam nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  C2H5OH + H2O ------->

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  Để thu được 19,6g H3PO4 thì cần bao nhiêu g P ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA