ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 36.11 trang 50 SBT Hóa học 8

Bài tập 36.11 trang 50 SBT Hóa học 8

Đốt cháy 10cm3 khí hidro trong 10 cm3 khí oxi. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng:

A. 5cm3 hidro     

B. 10cm3 hidro

C. Chỉ có 10cm3 hơi nước   

D. 5cmoxi

Tìm câu trả lời đúng, biết các thể tích khí đo cùng ở 100oC và áp suất khí quyển.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.11

Phương án D

Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ (100°C) và áp suất (khí quyển) nên tỷ lệ thể tích bằng tỷ lệ số mol:

2H2  +  O2  →   2H2O

(khí)      (Khí)     (hơi)

2V          V         2V   (Theo phương trình)  

10 cm  10 cm3 

Như vậy chất khí sau phản ứng còn dư 5 cm3 oxi và sinh ra 10 cmhơi nước .

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.11 trang 50 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA