ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 36.7 trang 49 SBT Hóa học 8

Bài tập 36.7 trang 49 SBT Hóa học 8

Dưới đây cho một số nguyên tố hóa học:

Natri, đồng, photpho, magie, nhôm, cacbon, lưu huỳnh.

a) Viết công thức các oxit của những nguyên tố trên theo hóa trị cao nhất của chúng.

b) Viết phương trình phản ứng của các oxit trên (nếu có) với nước.

c) Dung dịch nào sau phản ứng làm biến đổi màu giấy quỳ tím?

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.7

a) Công thức các oxit theo hoá trị cao nhất của natri, đồng, photpho, magie. nhôm, cacbon, lưu huỳnh là: Na2O, CuO, P2O5, MgO, Al2O3, CO2, SO3.

b) Các oxit hoà tan vào nước: Na2O, P2O5, CO2, SO3:

(1) Na2O + H2O → 2NaOH

(2) P2O+ 3H2O → 2H3PO 

(3) CO+ H2O → H2CO 3

(4) SO+ H2O → H2SO 4

c) Các oxit không hoà tan vào nước: CuO, MgO, Al2O3.

Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành xanh : (1).

Dung dịch sau phản ứng làm đổi màu giấy quỳ tím thành đỏ : (2), (3), (4).

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.7 trang 49 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Lê Tường Vy

  Nêu phương pháp hoá học nhận biết 4 bình khí mất nhãn chứa không khí, Oxi, Hidro và Cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Thùy Nguyễn

  đốt khí hidro trong bình chứa 13.44l không khí.Sau khi phản ứng xong thu được hỗn hợp chứa 0.05mol oxi.Tính thể tích hơi nước thu được sau phản ứng ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho mk hỏi là: "Cho 10 g chất rắn A tác dụng với 6,3 g nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch B. Dung dịch B làm quỳ tím hoá xanh.

  a)Dung dịch B thuộc loại hợp chất vô cơ nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Đốt cháy hoàn toàn 10kg hỗn hợp gồm Cacbon và Lưu huỳnh. Trong đó Cacbonchieems 36% về khối lượng.

  a, Tính thể tích không khí cần dùng biết oxi chiếm 20% thể tích không khí

  b, Tính thể tích hỗn hợp khí CO2 và SO2 sinh ra biết các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

  Gấp nhé !!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Cho em hỏi dạng đề KT hóa 8 HKII ntn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Tính mPb tạo thành

  bởi Lan Anh 01/04/2019

  Câu 1.Cho 6.5g Zn tác dụng vs dung dich HCl

  a.PTHH

  b.V H2 (đktc)

  c.Dẫn khí H2 đi qua PbO2 nung nóng.Tính mPb tạo thành

  Câu 2.Cho 6.5g Zn vào bình dung dịch chứa 0.25mol HCl

  a,Sau PƯ còn dư chất nào? Bao nhiêu

  b.Tính V H2 đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1.Khử hoàn toàn 19,7g hh gồm Fe3O4 và ZnO cần dùng vừa đủ 6,72 lít H2 (đktc) thu được hh kim loại. Tính:

  a) Khối lượng mỗi oxit trong hh đầu

  b) Khối lượng mỗi kim loại thu được

  c) Để có lượng H2 trên phải dùng bn gam kim loại Mg và axit H2SO4? Biết lượng axit dùng dư 10%

  ( chưa làm được phần c TT_TT)

  2. Đốt cháy hoàn toàn khí gồm CO và H2 cần dùng 10,08 lít khí O2 và sư pư thu được 2.7g H2O. Hãy tính:

  a) TP% mỗi khí trong hh đầu

  b) VCO2 thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  dùng khí H2 để khử hoàn toàn 48g hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỉ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là mFe2O3: mCuO = 3: 1.

  1:Tính thể tích khí H2.

  2:Tính % khối lượng mỗi kim loại thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh vương

  Cho 10 lít khí Nitơ tác dụng với 10 lít khí H2 ở nhiệt độ cao để thu được cao để tổng hợp khí NH3. Sau phản ứng thu được 14 lít hỗn hợp khí gồm N2,H2, và NH3

  a. Tính thể tích mỗi khí trong hỗn hợp thu được

  b.Tính hiệu suất phản ứng

  Biết các khí đo ở cung nhiệt độ và áp suất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  cho 9,6g magie tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 loãng:
  a)mH2SO4=?g

  b)VH2=?l (đktc)

  c) Dùng khí H2 trên để khử 16g sắt (III) oxit. mFe=?g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  Câu 1: Hòa tan hết 19,5 g K vào 261 g nước. Tính C% của dung dịch thu được.

  Câu 2: Hòa tan 5,1 g một oxit của một loại hóa trị III bằng 54,75 g dung dịch axit HCl 20%. Hãy tìm CTHH của oxit kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  để hòa tan 3,2g một oxit kim loại cần dùng v ml dung dịch HCl. mặt khác đẻ hòa tan 3,9g một kim loại khác cũng cần dùng v ml dung dịch HCl và thấy có 1344cm2 hidro bay ra ở đktc. hãy xác định kim loại và oxit kim loại trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho 23,2 g kim loại X hóa trị I vào dung dịch HCl dư sau một thời gian lượng khí thoát ra lớn hơn 11,2 l (đktc). X là nguyên tố nào?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  khử hoàn toàn 87 gam một oxit kim loại bằng khí H2 ở nhiệt độ cao .sau phản ứng thấy khối lượng chất rắng giảm đi 24 gam so với ban đầu.

  a>xác định CTHH oxit kim loại đã dùng .

  b>tính thể tích khí H2 (ở đktc) đã lấy (biết lượng khí H2 lấy dư 10%)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  hòa tan 12,45 gam hỗn hợp Zn và Al vào bình đựng dung dịch axit clohidric(dư).sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng trong bình tăng 11,85 gam.khi thu được dung dịch để khử hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm CuO,Fe2O3,Fe3O4 tạo thành 13 gam chất rắn .tính thể tích khí thu được và giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Sữa bột, caffe, matcha là chất gì mà có thể hoà tan trong nước?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  dẫn 5,6l (đktc) hh hai khí CO và H2 (đktc) từ từ qua hh 2 oxit CuO và FeO nung nóng lấy dư, sau pư thấy mhh giảm a gam.

  a) Viết PTHH

  b) tính a

  c) Tính % theo V của các khí, biết tỉ khối hh khí so với CH4 là 0,45.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Khi đun nước sối (lỏng) ta thấy thể tích nước tằng thêm 1 chút. Giải thích hiện tượng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Có thể viết công thức hóa học của nước là HO8 không ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  khử hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 bằng khí H2(dư), ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 48,8(g) hỗn hợp 2 kim loại, trong đó khối lượng của Cu gấp 1,9047 lần khối lượng của Fe. Tính thể tích khí H2 cần dùng. Tính % khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Bài 1: Trong ống khí có chứa hỗn hợp khí gồm 2,24 lít khí hidro và 2,24 lít khí oxi( các thể tích khí đều đo ở đktc). Bật tia lửa điện để đốt hỗn hợp khí. Cho biết khí nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam? Tính khối lượng nước thu được?

  Bài 2: Cho 6,72 lít khí H2 (đktc) tác dụng với 40 gam sắt(III) oxit nung nóng. Biết chỉ xảy ra phản ứng khử sắt (III) oxit thành sắt.

  a) Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?

  b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng.

  Bài 3: Cho 11,2 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 gam axit clohidric.

  a) Cho biết chất nào còn dư sau phản ứng? Dư bao nhiêu gam?

  b) Tính thể tích khí H2 thu được (đktc)?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA