RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 36.4 trang 49 SBT Hóa học 8

Bài tập 36.4 trang 49 SBT Hóa học 8

Trong các oxit sau, oxit nào tác dụng được với nước? Nếu có hãy viết phương trình hoá học của phản ứng và gọi tên sản phẩm tạo thành: SO3, Na2O, Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36.4

- Các oxit tác dụng với nước là: SO3, Na2O, CaO, P2O5, CO2.

SO3 + H2O → H2SO 4

Na2O + H2O → 2NaOH

CaO + H2O → Ca(OH) 2

P2O+ 3H2O → 2H3PO 4

CO2 + H2O → H2CO 3

- Các oxit không tác dụng với nước là: Al2O3, CuO.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36.4 trang 49 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
YOMEDIA