RANDOM
RANDOM

Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 35 Thực hành về khí hậu, thủy văn Việt Nam

Banner-Video
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. 263mm
  • B. 270mm
  • C. 300mm
  • D. 200mm
  • A. 5547 m3/s
  • B. 6547 m3/s
  • C. 6947 m3/s
  • D. 6500 m3/s
 •  
   
  • A. 300,7 mm
  • B. 209,7 mm
  • C. 300 mm
  • D. 309,7 mm
  • A. 128,9 m3/s
  • B. 108,9 m3/s
  • C. 100,9 m3/s
  • D. 138,9 m3/s
  • A. Tháng 8
  • B. Tháng 10-11
  • C. Tháng 6
  • D. Tháng 6 và tháng 7
YOMEDIA