RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Mùa mưa lưu vực sông Gianh từ tháng 6 -11, lượng mưa trung bình

  • A. 
   300,7 mm
  • B. 
   209,7 mm
  • C. 
   300 mm
  • D. 
   309,7 mm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22548

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA