RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Mùa lũ từ tháng 8-11, lưu lượng trung bình ở Sông Gianh là: 

  • A. 
   128,9 m3/s
  • B. 
   108,9 m3/s
  • C. 
   100,9 m3/s
  • D. 
   138,9 m3/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22549

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA