RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ở lưu vực sông Gianh vào tháng nào có mưa nhưng chưa có lũ: 

  • A. 
   Tháng 8
  • B. 
   Tháng 10-11
  • C. 
   Tháng 6
  • D. 
   Tháng 6 và tháng 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 22550

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA