RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Mùa lũ từ tháng 6-10, lưu lượng nước trung bình ở sông Hồng là: 

  • A. 
   5547 m3/s
  • B. 
   6547 m3/s
  • C. 
   6947 m3/s
  • D. 
   6500 m3/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 22547

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA