OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Địa lý 10 Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là những ngành kinh tế quan trọng của nước ta góp phần tăng nguồn thu GDP cho cả nước để hiểu rõ về các vấn đề này các em hãy tìm hiểu qua chương 10 Địa lí 10 Kết nối tri thức. Bên cạnh đó từng bài học đều có các câu hỏi trắc nghiệm và các bài tập SGK được HOC247 tổng hợp và giải một cách chi tiết và môi chương sẽ có các phần ôn tập chương giúp các em nắm vững trọng tâm kiến thức từng chương. 

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Địa Lý 10

OFF