OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Địa lý 10 Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Nội dung chương Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh bao gồm nội dung về môi trường và sự phát triển như thế náo không ảnh hưởng tới môi trường được HOC247 biên soạn một cách ngắn gọn và súc tích các nội dung trên trong từng bài học và mỗi bài sẽ có các câu hỏi trắc nghiệm và giải bài tập SGK. Mời các em cùng tham khảo!

AMBIENT-ADSENSE/
QUẢNG CÁO
 

Chủ đề Địa Lý 10

OFF