RANDOM
AMBIENT

Địa Lý 10: Cơ cấu nền kinh tế

Chương Cơ cấu nền kinh tế giới thiệu cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay và các hướng phát triển tiếp theo. Các em còn có thể củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định, bên cạnh đó các em có thể tham khảo các cách giải mới cho các bài tập SGK. Nội dung chi tiết mời các em xem tại đây.

ANYMIND