OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Địa lí 10 Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế


Hoc 247 giới thiệu đến các em bài Cơ cấu nền kinh tế hi vọng đây không chỉ là tài liệu giúp các em học sinh trong học tập mà giúp cho quý thầy cô trong quá trình chuẩn bị bài giảng

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các nguồn lực phát triển kinh tế

1. Khái niệm

 • Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường... ở cả trong và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.

2. Các nguồn lực và vai trò đối với phát triển kinh tế

a. Căn cứ vào nguồn gốc:

 • Nguồn lực vị trí địa lí (tự nhiên, kinh tế, chính trị, giao thông...) tạo điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc trao đổi, tiếp cận hay cùng phát triển giữa các vùng trong một nước, giữa các quốc gia với nhau.
 • Nguồn lực tự nhiên (đất, khí hậu, nước, biển, sinh vật, khoáng sản):
  • Là cơ sở tự nhiên cho các quá trình sản xuất
  • Là nguồn lực quan trọng, là điều kiện cần cho quá trình sản xuất.
 • Kinh tế xã hội (dân cư, thị trường, vốn, khoa học kĩ thuật, chính sách và xu thế phát triển...) có vai trò quan trọng để lựa chọn chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước trong từng giai đoạn

b. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ:

 • Nguồn lực bên trong: Vị trí địa lí, tự nhiên, kinh tế xã hội trong nước.
 • Nguồn lực bên ngoài: Vốn, thị trường, khoa học và công nghệ, kinh nghiệm quản lí sản xuất, kinh doanh từ các nước khác.

1.2. Cơ cấu nền kinh tế

1. Khái niệm

 • Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế có quan hệ hữu cơ tương đối ổn định hợp thành.

2. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế

a. Cơ cấu ngành kinh tế: 3 nhóm:

 • Nhóm I. Nông – lâm – ngư nghiệp.
 • Nhóm II. Công nghiệp Xây dựng. 
 • Nhóm III. Dịch vụ.
 • Tập hợp tất cả các ngành hình thành nên nền kinh tế và các mối quan hệ tương đối ổn định giữa chúng
 • Các nước phát triển: dịch vụ, công nghiệp chiếm tỉ lệ cao.
 • Các nước đang phát triển: nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng

→ Việt Nam: I giảm, II tăng, III ổn định.

b. Cơ cấu thành phần kinh tế

 • Được hình thành trên cơ sở chế độ sở hữu bao gồm nhiều  thành phần kinh tế có tác động qua lại với nhau.
 • Gồm: Kinh tế Nhà nước, kinh tế ngoài Nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

c. Cơ cấu lãnh thổ

 • Gắn bó chặt chẽ với cơ cấu ngành bao gồm:toàn cầu, khu vực, quốc gia, vùng.
 • Là sản phẩm của quá trình phân công lao động theo lãnh thổ, các bộ phận cấu thành có quan hệ chặt chẽ với nhau, cơ cấu hợp lí thì thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh.
RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Luyện tập và củng cố

Học xong bài này các em cần nắm được:

 • Khái niệm cơ cấu kinh tế
 • Các nguồn lực đề phát triển kinh tế

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 26 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4 - Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 10 Bài 26 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 2 trang 102 SGK Địa lý 10

Bài tập 1 trang 102 SGK Địa lý 10

Bài tập 1 trang 71 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 71 SBT Địa lí 10

Bài tập 3 trang 72 SBT Địa lí 10

Bài tập 4 trang 72 SBT Địa lí 10

Bài tập 5 trang 73 SBT Địa lí 10

Bài tập 6 trang 73 SBT Địa lí 10

Bài tập 1 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 2 trang 34 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 3 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 4 trang 35 Tập bản đồ Địa Lí 10

3. Hỏi đáp Bài 26 Địa lí 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

MGID

Bài học cùng chương

ON