OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Địa lí 10 Kết nối tri thức Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai


Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là gì? Có những hình thức tổ chức nào? Nền nông nghiệp hiện nay đang gặp những vấn đề gì? Có những định hướng nào giúp phát triển nông nghiệp một cách bền vững trong tương lai? Cùng HOC247 giải đáp các thắc mắc trên qua nội dung bài giảng của Bài 26: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai do ban biên tập HOC247 biên soạn. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

 a) Quan niệm và vai trò

- Quan niệm:

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là sự sắp xếp và phối hợp các đối tượng nông nghiệp (trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng, kết hợp với nhu cầu thị trường) trên một lãnh thổ cụ thể nhằm sử dụng hợp lí nhất các tiềm năng tự nhiên, kinh tế, lao động để đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

- Vai trò:

+ Thúc đẩy chuyên môn hoá trong sản xuẩt nông nghiệp.

+ Góp phần sử dụng hợp lí, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên cũng như các nguồn lực trên lãnh thổ, hạn chế tác động của tự nhiên đến nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường.

b) Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Các hình thức tồ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới khá đa dạng.

- Một số hình thức chủ yếu như sơ đồ dưới đây

- Dựa vào bảng 26. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới ta sẽ phân biệt được đặc điểm và vai trò của các hình thức

Bảng 26. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới

1.2. Một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại và định hướng phát triển nông nghiệp thế giới trong tương lai

a) Một số vấn đề phát triển nền nông nghiệp hiện đại trên thế giới

Nền nông nghiệp hiện đại đang cố gắng khắc phục những khó khăn trong sản xuất với các hướng khác nhau:

- Hình thành cánh đồng lớn là một trong những hướng quan trọng để tăng quy mô sản xuất nông nghiệp nhằm đáp ứng được nhu cầu về nông sản ngày càng tăng của con người.

- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ (công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, tự động hoá,...) vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hạn chế các tác động của điều kiện bất lợi.

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất nông nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia.

b) Định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

- Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu: tạo ra các giống mới, thay đổi quy mô và cơ cấu cây trồng phù hợp, phát triển thuỷ lợi,...

- Phát triển nông nghiệp công nghệ cạo, ứng dụng khoa học công nghệ để quản lí quá trình sản xuất tăng hiệu quả sản xuất,...

- Phát triển nông nghiệp xanh (hữu cơ): khai thác tối đa các nguồn tài nguyên sạch, hướng đến một mô hình tăng trưởng bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

ADMICRO

Bài tập minh họa

Bài tập 1: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là gì? Trong tương lai sản xuất nông nghiệp trên thế giới sẽ thay đổi ra sao?

Hướng dẫn giải:

- Khái niệm: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp là sự sắp xếp và phối hợp các đối tượng nông nghiệp (trong mối quan hệ liên ngành, liên vùng, kết hợp với nhu cầu thị trường) trên một lãnh thổ cụ thể nhằm sử dụng hợp lí nhất các tiềm năng tự nhiên, kinh tế, lao động để đem lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

- Sản xuất nông nghiệp phát triển theo định hướng: Phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh,…

Bài tập 2: Nêu đặc điểm và vai trò của hình thức tổ chức trang trại?

Hướng dẫn giải:

Vai trò:

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp quan trọng của các nước đang phát triển trong quá trình công nghiệp hoá nông nghiệp.

- Thúc đẩy nông nghiệp sản xuất hàng hoá, phát triển kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

- Khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và góp phần bảo vệ môi trường.

Đặc điểm:

- Mục đích chủ yếu là sản xuất nông sản hàng hoá.

- Quy mô sản xuất tương đối lớn.

- Tổ chức và quản lí sản xuất dựa trên chuyên môn hoá và thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ.

- Có sử dụng lao động làm thuê.

ADMICRO

Luyện tập

Học xong bài này các em cần biết:

- Nêu được đặc điểm và vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

- Trình bày được các vấn đề nông nghiệp ở hiện tại và đường hướng phát triển cho tương lai

3.1. Trắc nghiệm Bài 26 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 10 Bài 26 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK Bài 26 Địa lí 10 KNTT

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lí 10 Kết nối tri thức Chương 10 Bài 26 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Mở đầu trang 76 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 1a trang 76 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 1b trang 77 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 2a trang 77 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Câu hỏi mục 2b trang 78 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Luyện tập trang 78 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Vận dụng trang 78 SGK Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 1 trang 66 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 2 trang 67 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 3 trang 67 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài tập 4 trang 68 SBT Địa lí 10 Kết nối tri thức - KNTT

Hỏi đáp Bài 26 Địa lí 10 KNTT

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

NONE
OFF