RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định hệ số góc của đường thẳng  \(\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=2\)

   

  • A. 
   \(\frac{4}{3}\)
  • B. 
   \(\frac{-4}{3}\)
  • C. 
   \(\frac{1}{3}\)
  • D. 
   \(\frac{1}{4}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Viết phương trình đường thẳng thành: \(y=\frac{-4}{3}x+8\) nên hệ số góc là \(\frac{-4}{3}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 1065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA