RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các điểm \(A(m;2)\) và \(B(1;m)\) nằm trên đường thẳng có hệ số góc \(m<0\). Tìm giá trị của m.

   

  • A. 
   \(m=\sqrt{2}\)
  • B. 
   \(m=2\)
  • C. 
   \(m=0\)
  • D. 
   \(m=-\sqrt{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   Đường thẳng d có hệ số góc là m nên có dạng \((d): y=mx+n\). A và B thuộc d nên ta có hệ \(\left\{\begin{matrix} 2=m.m+n\\ m=m.1+n \end{matrix}\right. <=> \left\{\begin{matrix} m=-\sqrt{2}\\ n=0 \end{matrix}\right.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 1068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA