OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian nào sau đây?

  • A. 
   Tháng 4 đến tháng 7
  • B. 
   Tháng 11 đến tháng 4 năm sau
  • C. 
   Tháng 9 đến tháng 12
  • D. 
   Tháng 6 đến tháng 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vụ đông xuân kéo dài trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 176208

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF