OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không đúng về phương pháp trồng cây thủy canh?

  • A. 
   Cây được trồng trong dung dịch chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây
  • B. 
   Phần lớn rễ cây nằm trên giá đỡ nằm ngoài dung dịch
  • C. 
   Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng
  • D. 
   Thường được áp dụng ở những nơi đất trồng hiếm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát biểu sai về phương pháp trồng cây thủy canh là: Phần lớn rễ cây nằm trong dung dịch để hút nước, chất dinh dưỡng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 176224

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF