OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nêu khái niệm của thời vụ?

  • A. 
   Khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng
  • B. 
   Khoảng thời gian nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng
  • C. 
   Khoảng thời gian không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng
  • D. 
   Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thời vụ là khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 176204

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF