OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố nào sau đây?

  • A. 
   Khí hậu
  • B. 
   Loại cây trồng
  • C. 
   Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương
  • D. 
   Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa trên các yếu tố:

  - Khí hậu.

  - Loại cây trồng.

  - Tình hình phát sinh sâu, bệnh ở mỗi điạ phương

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 176206

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF