OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phương pháp gieo giống?

  • A. 
   1
  • B. 
   2
  • C. 
   3
  • D. 
   4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Có 2 phương pháp gieo giống: gieo bằng hạt và trồng cây con

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 176218

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF