OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việc thống nhất nước Đức mang tính chất

  • A. 
   Một cuộc cách mạng
  • B. 
   Một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc
  • C. 
   Một cuộc cách mạng tư sản
  • D. 
   Một cuộc nội chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21908

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF