OFF
OFF
ADMICRO
18AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau cuộc chiến tranh giành độc lập, lãnh thổ nước Mĩ có đặc điểm gì

  • A. 
   Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương thuộc Bắc Mĩ
  • B. 
   Bao gồm các bang rộng lớn ven biển Thái Bình Dương
  • C. 
   Bao gồm 13 bang ven biển Đại Tây Dương và nhanh chóng mở rộng sang phía Tây
  • D. 
   Bao gồm 30 bang trải rộng từ đông sang tây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21911

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON