OFF
OFF
ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong bối cảnh đó, vấn đề xã hội nổi bật ở nước Mĩ là gì?

  • A. 
   Nô lệ ở miền Nam nổi dậy chống chủ nô
  • B. 
   Mâu thuẫn giữa tư sản và trại chủ ở miền Bắc với chủ nô ở miền Nam ngày càng gay gắt
  • C. 
   Công nhân, nông dân, nô lệ, kể chủ trại nổi dậy chống chủ nô
  • D. 
   Mâu thuẫn xã hội gay gắt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21914

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON