OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đến cuối thế kỉ XIX, nền kinh tế Mĩ có điểm gì nổi bật?

  • A. 
   Kinh tế công thương nghiệp TBCN phát triển mạnh mẽ
  • B. 
   Là nền nông nghiệp sản xuất lớn
  • C. 
   Miền Bắc và miền Nam phát triển theo hai con đường khác nhaU
  • D. 
   Mỗi miền Bắc, Tây, Nam phát triển theo những con đường khác nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21910

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON