OFF
OFF
ADMICRO
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiến pháp mới của Đức được ban hành, trong đó củng cố vai trò của

  • A. 
   Giai cấp tư sản Đức
  • B. 
   Giai cấp tư sản và quý tộc tư sản hóa
  • C. 
   Quý tộc quân phiệt Đức
  • D. 
   Quý tộc quân phiệt Phổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 21906

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON