RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong thời gian 2s có một điện lượng 1,50C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng đèn. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn. 

  • A. 
   \(0,2A\)
  • B. 
   \(0,25A\)
  • C. 
   \(0,75A\)
  • D. 
   \(0,5A\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Áp dụng công thức tính cường độ dòng điện:

  \(I = \frac{q}{t} = \frac{{1,5}}{2} = 0,75A\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11843

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA