YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Suất điện động được đo bằng đơn vị nào sau đây?

  • A. 
   Culông (C).
  • B. 
    Vôn (V).
  • C. 
   Hec (Hz).
  • D. 
   Ampe (A).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Suất điện động được đo bằng đơn vị :Vôn (v).

  ⇒ Đáp án B

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11845

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA