RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,50s. Tính điện lượng dịch chuyến qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ của tủ lạnh. 

  • A. 
   2C
  • B. 
   3C
  • C. 
   4C
  • D. 
   5C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Áp dụng công thức tính cường độ dòng điện:

  \(\begin{array}{l}
  I = \frac{{\Delta q}}{{\Delta t}}\\
   \Rightarrow \Delta q = I.\Delta t = 6.0,5 = 3C
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11838

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA