RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 0,2 s. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

  • A. 
   \(3A\)
  • B. 
   \(3mA\)
  • C. 
   \(4A\)
  • D. 
   \(4mA\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có: 

  Ta có cường độ dòng điện: 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11840

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA