RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Suất điện động của một pin là 1,5V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực âm tới cực dương bên trong nguồn điện.

  • A. 
   \(3J\)
  • B. 
   \(4J\)
  • C. 
   \(5J\)
  • D. 
   \(6J\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có: 

  Công của lực lạ khi đó là: \(A = \varepsilon . q= 3 J\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11833

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA