ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Pin điện hóa có: 

  • A. 
   hai cực là hai vật dẫn cùng chất.
  • B. 
   hai cực là hai vật dẫn khác chất.
  • C. 
   một cực là vật dẫn và cực kia là vật cách điện.
  • D. 
   hai cực đều là cách điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Pin điện hóa có hai cực là hai vật dẫn khác chất.

  ⇒ Đáp án B. 

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11849

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA