ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch nào sau đây?

  • A. 
   Chỉ là dung dịch muối.
  • B. 
    Chỉ là dung dịch Axit.
  • C. 
   Chỉ là dung dịch Bazo.
  • D. 
   Một trong các dung dịch kể trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hai cực của pin điện hóa được ngâm chất điện phân là dung dịch muối, axit, bazo.

  ⇒ Đáp án D

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11848

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA