RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu có điện lượng 15C chuyển qua tiết diện đó trong 30s.

  • A. 
   \(3,{125.10^{16}}\,\)
  • B. 
   \(3,{125.10^{17}}\,\)
  • C. 
   \(3,{125.10^{18}}\,\)
  • D. 
   \(3,{125.10^{19}}\,\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cường độ dòng điện qua dây dẫn :

  \(I = \frac{q}{t}\)  và \(I = ne\)

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow n = \frac{q}{{et}}\\ = \frac{{15}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.30}}\\ = 3,{125.10^{19}}{\mkern 1mu} (electron) \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11831

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA