RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong các pin điện hóa có sự dịch chuyển từ năng lượng nào sau đây thành điện năng?

  • A. 
   Nhiệt năng.
  • B. 
   Thế năng đàn hồi.
  • C. 
   Hóa năng.
  • D. 
   Cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong pin điện hóa có sự dịch chuyển từ cơ năng thành điện năng

  ⇒ Đáp án D

   

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11847

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA