RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong rễ, bộ phận quan trọng nhất giúp cây hút nước và muối khoáng là 

  • A. 
    miền lông hút
  • B. 
   miền sinh trưởng
  • C. 
   miền chóp rễ 
  • D. 
   miền trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong rễ, bộ phận quan trọng nhất giúp cây hút nước và muối khoáng là miền hút. Vì ở miền này có các tế bào lông hút giúp rễ cây hút nước và các chất khoáng.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124427

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA