RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

  I. Năng lượng là ATP

  II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất

  III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi

  IV. Enzim hoạt tải (chất mang)

  • A. 
   I, IV 
  • B. 
   II, IV
  • C. 
   I, II, IV
  • D. 
   I, III, IV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

  • Năng lượng ATP
  • Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất
  • Enzim hoạt tải (chất mang)

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3065

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA