ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cây sống ớ vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng. Hiện tượng không có khí không ở mặt trên cùa lá có tác dụng nào sau đây?

  • A. 
   Tránh nhiệt độ cao làm hư các tế bào bên trong lá.
  • B. 
   Giảm sự thoát hơi nước của cây.
  • C. 
   Giảm ánh náng gay gắt của mặt trời.
  • D. 
   Tăng số lượng tế bào khí khổng ở mặt dưới lá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khí khổng là cơ quan thoát hơi nước cúa lá. Những cây sống ở vùng khô hạn thường bị thiêu nước nên có cơ chế thích nghi bằng cách giám sự thoát hơi nước nên mặt trên (là nơi tiếp xúc với ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao) của lá thường không có khí khổng. —> Đáp án B.

  Tuy nhiên, nếu không có khí khổng thì lá cây không thu nhận được CO2 để quang hợp. Vì vậy, mặt dưới của lá vẫn phải có khí không để thu nhận CO2 từ môi trường.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46443

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA