RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các biện pháp sau:

  • Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.
  • Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.
  • Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất.
  • Vun gốc và xới đất cho cây.

  Có bao nhiêu biện pháp giúp cho bộ rễ cây phát triển? 

  • A. 
   1
  • B. 
   2
  • C. 
   3
  • D. 
   4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ giúp đất thoát khí và diệt trừ các mầm bệnh bên trong đất.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124426

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA