YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng là:

  • A. 
   Số lượng tế bào lông hút lớn
  • B. 
   Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả
  • C. 
   Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút
  • D. 
   Số lượng rễ bên nhiều

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút là các đặc điểm hình thái của rễ ở thực vật trên cạn có thể thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H2O và ion khoáng.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3063

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA