ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây?

  • A. 
   Chủ động
  • B. 
   Khuếch tán
  • C. 
   Có tiêu dùng năng lượng ATP
  • D. 
   Thẩm thấu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nước được hấp thụ vào rễ bằng cách thẩm thấu.

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3066

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA