RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ gồm các chất nào sau đây?

  • A. 
   Nước và chất hữu cơ được tồng hợp từ lá.
  • B. 
   Nước, ion khoáng và chất hừu cơ tổng hợp từ lá
  • C. 
   Nước, ion khoáng và chất hừu cơ dự trữ ớ quà, củ
  • D. 
   Nước, ion khoáng và chất hừu cơ tổng hợp từ rễ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mạch gỗ là dòng vận chuyển các chất từ rễ lên thân, cành, lá. Vì vậy thành phân chú yếu là nước và ion khoáng; ngoài ra có một số chất hữu cơ dược tổng hợp từ rề.

  —> Đáp án D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46442

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA