RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với các loài thực vật ở cạn. nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

  • A. 
   toàn bộ bề mặt cơ thề.
  • B. 
   lông hút của rễ.
  • C. 
   chóp rễ.   
  • D. 
   khí khổng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lông hút của rễ là cơ quan hút nước và ion khoáng. —> Đáp án B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46441

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA