RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mùa đông, một lò sưởi điện có ghi 220V-880W được sử dụng với hiệu điện thế 220V trong 4 giờ mỗi ngày. Tính nhiệt lượng mà lò sưởi này tỏa ra trong mỗi ngày  

  • A. 
   4,92 kW.h
  • B. 
   3,52 kW.h
  • C. 
   3,24 kW.h
  • D. 
   2,56 kW.h

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở của dây nung :

  \(\begin{array}{l}
  \wp  = \frac{{{U^2}}}{R}\\
   \Rightarrow R = \frac{{{U^2}}}{\wp } = \frac{{{{220}^2}}}{{880}} = 55\Omega 
  \end{array}\)

  Cường độ dòng điện chạy qua nó: 

   \(\wp  = IU \Rightarrow I = \frac{\wp }{U} = \frac{{880}}{{220}} = 4{\rm{A}}\)

  Nhiệt lượng tỏa ra của lò sưởi:

  Q = UIt = 220 × 4 × 4 ×3600

      =12672000J = 3,52 (kW.h)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41521

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA