RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Dây điện trở của một bếp làm bằng nicrom có điện trở suất 1,1.10-6 Ω.m, chiều dài 3m, tiết diện 0,05 mm2. Tính điện trở của dây.  

  • A. 
   66 Ω
  • B. 
   55 Ω
  • C. 
   60 Ω
  • D. 
   62 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở của dây là:

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124273

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA