ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bếp điện có cường độ 3A. Dùng bếp này đun sôi được 2 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 200 trong thời gian 20 phút. Tính hiệu suất của bếp điện, biết nhiệt dung riêng của nước là c=4200J/kg.K

  • A. 
   84,8 %
  • B. 
   40%
  • C. 
   42,5%
  • D. 
   21,25%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Nhiệt lượng mà bếp tỏa ra trong 20 phút là:

  Qtp = UIt = 220.3.20.60 = 792 000 J.

  • Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước này là:

  Q1 = cm(t20 – t10) = 4 200.2.80 = 672 000 J.

  • Hiệu suất của bếp là:

  H = \(Q_i \over Q_{tp}\)= \(672 \over 792\) = 0,848 = 84,8 %

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10233

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA